Một số từ vựng tiếng Anh thông dụng trong giải toán tiểu học bằng tiếng Anh