QUYẾT ĐỊNH của UBND tỉnh Phú Yên về việc khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa