Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường giai đoạn 2016-2020