DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ

NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo quyết định số 102/QĐ-THHMT ngày 30/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây)

                                                                  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Làm nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

Giáo viên

Tổ trưởng Tổ 1

2

Phan Thị Mộng Tuyền

Giáo viên

Tổ trưởng Tổ 2

3

Phạm Ngọc Tuấn

Giáo viên

Tổ trưởng Tổ 3

4

Lê Trung Duy

Giáo viên

Tổ trưởng Tổ 4

5

Lê Văn Phát

Giáo viên

Tổ trưởng Tổ 5

6

Lê Thị Thanh Thủy

Giáo viên

Tổ phó Tổ 1

7

Nguyễn Thị Mịn

Giáo viên

Tổ phó Tổ 2

8

Nguyễn Đình Hương

Giáo viên

Tổ phó Tổ 3

9

Lê Đông Hội

Giáo viên

Tổ phó Tổ 4

10

Nguyễn Thị Huyền Trân

Giáo viên

Tổ phó Tổ 5

11

Lê Thị Thu Loan

Nhân viên Kế toán

Tổ trưởng tổ VP

12

Trần Phú Vinh

Nhân viên bảo vệ

Tổ Phó tổ VP