1. Trưởng ban Đại diện CMHS: Ông Nguyễn Quốc Thắng

2. Phó trưởng ban: Ông Lương Văn Lê